Kosten voor de vereniging:

Contributie (per jaar) € 45,-
Leskaart van 10 lessen € 40,-
Donateursbijdrage/grooms (per jaar) € 20,-

Bijkomende kosten KNHS* (voor leden die lessen en/of een startpas hebben):

Lidmaatschap ca. € 27,-
Startpas pony’s ca. € 95,-
Startpas paarden ca. € 120,-

*Tarieven van de KNHS wijzigen jaarlijks. Voor actuele tarieven verwijzen we naar de tarievenlijst op de website van de KNHS.